Cảm biến dynisco

Từ khóa tại Việt Nam: Cảm biến Dynisco, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, đầu dò, máy phát áp, công tắc áp lực

Sensor by Dynisco Vietnam

Pressure sensing is our core technology, and with 60 years of sensor experience to draw upon, we lead the industry in innovation, precision, quality and reliability. No matter what your pressure requirement, whether it’s for safety reasons or extrusion optimization, Dynisco has an intelligent solution for you.

  • Melt Pressure Transducers
  • Injection Molding Sensors
  • Mercury Free | Alternative Fill
  • Melt Temperature Measurement
  • Industrial Sensors
  • Sensor Accessories
Xem chi tiết

Display a range and Process Controllers

Whether you need an indicator or a controller for pressure or temperature, Dynisco Vietnam distributor can provide you an instrument that will suit your application. 

  • Process Indicators (Display a range)
  • Temperature Controllers
  • Process Controllers
  • Software

Từ khóa tại Việt Nam: Màn hình hiển thị áp suất, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đồng hồ hiển thị nhiệt độ áp suất.

Xem chi tiết
Màn hinh hiển thị và điều khiển Dynisco

Chuyên môn Dynisco

Tham khảo các bài viết giới thiệu và hướng dẫn chuyên môn của Dynisco Vietnam

Xem đầy đủ

Dynisco Vietnam sẽ giúp bạn

Bạn cần tư vấn, báo giá, bảo hành hay tham khảo catalog, manual, data sheet… Hãy liên hệ với đại lý Dynisco Vietnam để nhận hỗ trợ tại địa phương.